Policy

 

Kvalitetspolicy

Vi levererar den produkt beställaren önskar med yrkesskicklighet och väl utbildad personal.

Vi håller alltid avtalade tidsplaner.

Vi är anslutna till branschorganisationen Måleriföretagarna.

Vi lämnar 4 års garanti på utförda arbeten (gäller ej på vissa ytor utvändigt som t ex räcken och staket).

Vanligtvis lämnas 2 års garanti på måleritjänster.


Miljöpolicy

Vi skall alltid välja material och arbetsmetoder vilka ger minskad miljöbelastning för både inre och yttre miljö. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö för våra anställda.